Vytisknout

Erasmus + KA219 "Inteligentní wellness". Erasmus + Strategické partnerství pro školy. Bude aktivní během školních let 2017-18 a 2018-19 mezi IES Blas Infante a partnerem "Základní škola Pacov" v Pacově, na jihu České republiky. Obě školy uplatňují přístup CLIL a mají stejnou výchovnou nutnost k tomu, aby umožnily evropský rozměr.

Očekáváme tyto výsledky:

Toto partnerství podpoří rozvoj digitálních dovedností, povědomí o ženských vědeckých pozicích, zlepšení tvořivosti a podnikatelského ducha a další znalosti o zdravém stravování a stravovacích potřebách.

K dosažení našich cílů již studenti pracují v naší platformě eTwinning a vyměníme si pracovní návštěvy obou škol, které také obohatí jazykové dovednosti studentů a evropskou dimenzi.