Základní škola Pacov pracuje od září 2017 na dvouletém mezinárodním projektu Smart Wellness, v rámci programu Erasmus+. Součástí partnerské spolupráce se španělskou školou IES BLAS Infante Córdoba jsou i projektová setkání v místech škol. Tentokrát se vydala skupina 21 žáků a 3 učitelů na týdenní setkání do Španělska. Naším prvním cílem bylo město Málaga – druhé největší město Andalusie, přístav a známé prázdninové letovisko na pobřeží Středozemního moře. Při prohlídce města jsme pochopitelně zavítali i na pláž, ale předtím jsme poznali např. středověkou maurskou pevnost Alcazaba s hradem Gibralfaro s nádherným výhledem na přístav a býčí arénu. Zájemci mohli navštívit i muzeum Pabla Picassa, místního rodáka. V pozdních odpoledních hodinách nás pak čekala cesta autobusem do Córdoby, kde na žáky už čekali jejich partneři a hostitelské rodiny. Náš pobyt ve městě partnerské školy byl zahájen slavnostním přijetím v paláci Alcazar, kde nás přivítal zástupce místního správního úřadu.

Součástí týdenního programu setkání byly projektové aktivity, které probíhaly přímo ve škole. Společně jsme pracovali na hlavních výstupech projektu – Digital Recipe Book, Scientific Women a Restaurant App (elektronická kniha zdravých receptů, publikování informací o ženách vědkyních, aplikace vyhledávající možnosti stravování se zaměřením na různé stravovací potřeby a zvyklosti). Veškerá komunikace v rámci projektu probíhá v anglickém jazyce, písemné výstupy jsou pak tříjazyčné. Zajímavým zpestřením byla např. účast na tanečním workshopu v rytmu flamenco a praktická spolupráce při vaření, kde se připravovala tradiční místní jídla. V závěru naší návštěvy jsme také dostali příležitost navštívit i místní mateřskou školu a školu pro mladší žáky (I. stupeň). Během týdenního pobytu nás španělští žáci postupně seznamovali se zajímavými místy svého města, jehož památky jsou v seznamu světového dědictví UNESCO. Podrobně jsme měli možnost si prohlédnout opevněný hrad Alcazar včetně místa, kde patrně Kolumbus požádal španělské panovníky o podporu svých objevitelských výprav, arabské lázně, proslulou mešitu-katedrálu – obrovské bludiště téměř tisíce sloupů s úžasnou historií a výzdobou, původní židovskou čtvrť a další pamětihodnosti. Během našeho pobytu byla také zahájena místní proslulá slavnost Fair velkolepým ohňostrojem, kterého se naši žáci společně s hostitelskými rodinami zúčastnili. Během víkendu se uskutečnily návštěva původních královských koníren a ukázka výcviku proslulých andaluských koní a společný výlet českých a španělských žáků do města Granady v podhůří Sierra Nevady, kam jsme mířili hlavně za pohádkovým komplexem zahrad a paláců Alhambra.  

Poslední den našeho pobytu byl ryze pracovní a skončil ve škole závěrečnou slavností s předáváním certifikátů, které se účastnili i rodiče španělských žáků. Ti přinesli z domu  občerstvení, a tak na stolech nechyběly ani místní speciality, včetně dušených býčích oháněk. Týden skončil a po půlnočním loučení s přáteli nás čekal brzy ráno zpáteční let do Prahy.  Už jenom poslední rozloučení se španělskou krajinou, pohled shora na Pyreneje, Alpy a hladké přistání v Praze.

Věříme, že celý týden byl pro naše žáky obohacením nejen v oblasti informací a prověření komunikačních dovedností, ale zejména i nových zkušeností,  zážitků, poznávání zajímavých míst, lidí a kulturních zvyklostí. Každý si snad příjemně užil tuto zahraniční cestu a bude na ni v dobrém vzpomínat.

                                                                                              Mgr. Jaromír Havel, Mgr. Věra Plášilová

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.
Za obsah článku odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.