Přiblížila se doba završení dvouletého (2017–19) projektu školy, financovaného ze strukturálních fondů Evropské unie. Základní škola Pacov byla se svým společným projektem úspěšná ve výběrovém řízení ve Španělsku a od září 2017 pracuje na mezinárodním projektu Smart Wellness v rámci programu Erasmus+. Součástí partnerské spolupráce se španělskou školou IES BLAS Infante Córdoba byla mj. celkem čtyři výměnná setkání v místech škol, a tak se vydala 7. května 2019 skupina 20 žáků a 3 učitelů na poslední z nich do Španělska. Prvním cílem hned po přistání bylo město Málaga – druhé největší město Andalusie, přístav a letovisko na pobřeží Costa del Sol. Zavítali jsme do muzea místního rodáka Pabla Picassa, do starobylé Maurské pevnosti Alcazaba s výhledem na přístav a býčí arénu. Nakonec jsme zašli na promenádu u místního přístavu. Navečer jsme přejeli autobusem do Córdoby, kde už čekali na žáky jejich partneři a hostitelské rodiny.

 

celá fotogalerie

Součástí programu setkání byly projektové aktivity, které probíhaly přímo ve škole. Společně jsme pracovali na závazných výstupech projektu – Digital Recipe Book (společná tříjazyčná kuchařka), Scientific Women (vyhledávání a publikování informací o ženách vědkyních) a Restaurant App (aplikace s možností vyhledání stravování v okolí se zaměřením na různé stravovací diety, návyky a zvyklosti, např. i vzhledem k náboženství). Veškerá komunikace v rámci projektu probíhala v anglickém jazyce, písemné výstupy jsou pak většinou trojjazyčné.

Zajímavým zpestřením aktuálního programu setkání v Córdobě byla např. ukázka chemických pokusů a rozbor složení některých potravin, návštěva výzkumného vědeckého ústavu IMIBIC, zabývajícího se mj. i vlivem stravovacích návyků na lidský organizmus, praktická spolupráce žáků při přípravě tradičních pokrmů, účast na tanečním workshopu v rytmu flamenca ad. Během pobytu jsme měli možnost seznámit se zajímavými místy partnerského města, jehož některé památky jsou v seznamu světového dědictví UNESCO. Podrobně jsme si prohlédli opevněný hrad Alcázar, místo, kde patrně Kolumbus požádal španělské panovníky o podporu svých výprav, proslulou mešitu – katedrálu, obrovské bludiště téměř tisíce sloupů s úžasnou historií a výzdobou, starobylou židovskou čtvrť včetně středověké synagogy a další pamětihodnosti. Během pobytu probíhala la fiesta de los patios de Córdoba, místní proslulá slavnost (nehmotné dědictví UNESCO) rozkvetlých „vnitřních domovních dvorků “ (patios) a balkonů. Část z nich jsme také mohli vidět. Během víkendu se pak uskutečnil dvoudenní poznávací výlet českých a španělských žáků do jižní Andalusie. Napřed jsme absolvovali krátkou pěší túru mezi skalními městy v  El Torcal, odpoledne jsme zavítali do snového města na skalách Ronda, kde jsme si prohlédli např. i místní Plaza de Toros, nejzachovalejší původní arénu pro koridu ve Španělku. Navečer jsme již spatřili břehy Afriky, ubytovali se nedaleko letoviska Manilva a stihli se ještě vykoupat v moři. Voda byla sice chladnější, ale osvěžení po téměř čtyřicetistupňových vedrech přišlo vhod. V neděli bylo naštěstí v Gibraltaru chladněji, a tak jsme si mohli pohodlně prohlédnout všechny jeho zajímavosti a okusit „pravou britskou“ angličtinu nebo „pravé anglické“ fish and chips. Jenom opice se nám schovávaly v hustém porostu místní skalnaté dominanty více, než je údajně běžné. Pár se nám jich sice předvedlo, ale rozhodně nám nebraly svačiny z rukou. Při zpáteční cestě od Atlantiku po pobřeží Del Sol se teplota zase šplhala strmě vzhůru, a tak došlo i na krátký odpolední pobyt na pláži Fuengirola a koupání ve vlnách. Poslední den pobytu byl ryze pracovní a skončil ve škole závěrečnou slavností s předáváním certifikátů o účasti, které se účastnili i rodiče španělských žáků. Ti přinesli občerstvení, a tak na prohýbajících se stolech nechyběly místní speciality, včetně býčích oháněk nebo salmoreja, ale např. i „pokus“ o české knedlíky nebo guláš podle naší trojjazyčné kuchařky. Ráno pak přišlo loučení se španělskými přáteli a nás ještě čekala náročná téměř dvoudenní zpáteční cesta. Přejeli jsme autobusem do Sevilly, hlavního města Andalusie plného skvostných pamětihodností. Prohlídku jsme začali na velkolepém náměstí Plaza de España. Pokračovali jsme procházkou kolem univerzity, bývalé obrovské královské továrny na zpracování tabáku, pokračovali po nábřeží řeky Guadalquivir k historickému překladišti jihoamerického zlata, opevněné věži Torre del Oro, a kolem místní arény, proslulé slavnými toreadory, do centra starého města. Již ve velkém horku jsme pak absolvovali prohlídku místní zvonice a katedrály s Kolumbovou hrobkou. Nemohli jsme vynechat místní Alcázar, perlu královských sídel Evropy s významnou stopou dochovaného islámského umění a úchvatnou ornamentální výzdobou. Navečer jsme se ještě stihli stavit na místním vlakovém nádraží pro „zapomenutý“ mobil, který mezitím „opět“ dorazil z Córdovy, tentokrát rychlovlakem. Brzy ráno se nám opravdu moc nedařilo rychle vyskočit z hotelových postelí, ale ranní první část letu k domovu jsme nakonec zvládli. Delší přerušení letu v Barceloně jsme využili ke krátké ochutnávce velkoměsta. Rychle jsme odložili zavazadla do úschovny a přejeli metrem k neopominutelné dominantě katalánské metropole, fascinujícímu výtvoru architekta Gaudího – chrámu Sagrada Familia. Pak jsme se vydali rozděleni podle zájmu do místního skvělého mořského akvária nebo prohlídku stadionu místního FC Camp Nou. Na závěr jsme se prošli po známé La Rambla a z Plaça de Catalunyaspěchali zpátky na letiště. Poslední rozloučení shora s krajinou Iberského poloostrova, pohled na Pyreneje, moře, francouzskou a italskou riviéru, Alpy a hladké večerní přistání ve studené a zmoklé Praze. Před půlnocí jsme dorazili do Pacova.

Tento projekt, jinak financovaný fondy Evropské unie, finančně podpořil také zřizovatel, Město Pacov, a dárky pro španělské kolegy – učitele nám sponzorsky věnoval pan Zdeněk Rendl. Za podporu velmi děkujeme.  

Věříme, že výměnný pobyt a práce v projektu byly pro naše žáky obohacením nejen v oblasti získání nových informací a prověření komunikačních dovedností, ale zejména i nabytí nových zkušeností a kompetencí, zážitků, možností poznávání nových zajímavých míst, lidí a kulturních zvyklostí. Každý snad bude na projekt a pobyt v dobrém vzpomínat. Rádi bychom prostřednictvím podobných akcí rozšiřovali obzory a kompetence našich žáků i v budoucnu. 

Věra Plášilová, Jaromír Havel

 

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.
Za obsah článku odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.