Základní škola Pacov byla ve dnech 12. – 18. února 2018 hostitelskou školou prvního mezinárodního setkání v rámci projektu Smart Wellness, které se uskutečnilo v rámci programu Erasmus+.  Při této příležitosti přijelo do Pacova 11 žáků a 4 učitelé z partnerské školy I.E.S. BLAS Infante Córdoba, aby nám představili svou zemi a školu. Komunikačním jazykem projektu je angličtina.

Projektové setkání bylo oficiálně zahájeno v zámeckém sále, kde byli zahraniční studenti a učitelé přivítáni starostou města panem Ing. Lukášem Vlčkem. Součástí týdenního pobytu byly především projektové aktivity, na kterých školy spolupracují, tj. vytvoření knihy zdravých receptů v českém, anglickém a španělském jazyce, prezentace významných žen vědkyň, využití aplikace App Inventor pro vytvoření interaktivního přehledu možností stravování se speciálními požadavky v okolí měst Pacova a Córdoby, dále pak různé workshopy, kvízy nebo sportovní utkání.  V pestrém programu nechyběla ani prohlídka našeho hlavního města a návštěva některých zajímavých míst v našem regionu. První projektové setkání proběhlo úspěšně a zástupcům z partnerské školy se jejich pobyt v Pacově líbil. V letošním roce se uskuteční další setkání v měsíci květnu ve španělské Córdobě, kterého se zúčastní 21 žáků ze školy. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří přispěli ke zdárné realizaci této akce, žákům, učitelům a hostitelským rodinám, které se po celou dobu vzorně staraly o zahraniční žáky, a také zřizovateli školy, Městu Pacov, za finanční podporu projektového setkání.

 

                                                                                             Mgr. Jaromír Havel a Mgr. Věra Plášilová

  

Tento projekt je realizován za finanční podpory programu Erasmus+ Evropské unie.
Za obsah článku odpovídá výlučně autor. Sdělení nereprezentuje názory Evropské komise a Evropská komise neodpovídá za použití informací, jež jsou jeho obsahem.